2-årsbok 2022


Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
E-post:
Gjenta e-post:


Barnet er medlem i Den norske kirke
Ønsker du å motta informasjon om ulike aktiviteter i kirka for barn?

Er det i orden at ditt barn er med på gruppebilder (uten navn) som vi legger ut på menighetens nettside og Facebookside?